Privatlivspolitik


  • Som autoriseret psykolog har jeg journalpligt. Det vil sige, at jeg noterer og opbevarer oplysninger om dig (fx navn og cpr.nr.), og det vi taler om (fx dine sociale forhold og dit helbred). Formålet er at give dig en god og relevant behandling.
  • Som autoriseret psykolog har jeg tavshedspligt, og det er kun mig, der har adgang til din journal.
  • Jeg kan modtage oplysninger om dig fra din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke hertil.
  • Jeg kan give oplysninger videre til din læge, dit forsikringsselskab og andre, hvis du har givet dit samtykke til det.
  • Jeg har som autoriseret psykolog pligt til at bryde min tavshedspligt, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade.
  • Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis der opstår en bekymring for et barns trivsel og udvikling.
  • Jeg opbevarer oplysninger til brug for afregningsformål. De opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.
  • Jeg sender nødvendige regningsinformationer til betalere, hvis nogen (fx, forsikring, arbejdsgiver, kommune) betaler dine samtaler helt eller delvist.
  • Din journal bliver opbevaret i et sikret journalsystem, der ligger hos en databehandler, jeg har en aftale med. Ifølge Journalføringsbekendtgørelsen skal psykologer opbevare journaler i mindst 5 år fra sidste behandlingsdato. Din journal bliver tilintetgjort, 5 år efter du sidst har været i klinikken, i særlige tilfælde senere. 
  • Du har ret til at få at vide, hvad der står i din journal. Kontakt mig, hvis du vil have en kopi. 
Aut. Psykolog Marianne Thomsen, Hostrupsgade 20, 1. Sal, th. 8600 Silkeborg, Danmark, +45 52113460 
Drevet af Webnode Cookies
Lav din egen hjemmeside gratis!