Om mig

Mit navn er Marianne Lundsby Thomsen. Jeg er uddannet psykolog ved Aalborg universitet i 2015. Jeg er autoriseret af Psykolognævnet og medlem af Dansk Psykologforening. Derfor har jeg tavsheds- og journalpligt og er underlagt de fælles nordiske etikregler for psykologer.

Som psykolog brænder jeg for at gøre en varig forskel for de mennesker der træder ind i min praksis. Jeg er optaget af at møde den enkelte ud fra det ståsted og den verdensanskuelse de kommer med. For mig er det vigtigt at terapien tilpasses den enkeltes behov og ønsker. Jeg møder alle empatisk og omsorgsfuldt, men har også blik for at der kan være forskel i den enkeltes behov for at blive udfordret i terapien.  

Jeg er bl.a. optaget af at hjælpe mennesker med at få blik for deres egne ressourcer, kompetencer og potentialer. Det er ofte igennem disse, at vi finder styrke til at komme igennem livets sværeste perioder og finde nye veje når de gamle strategier ikke længere slår til. Jeg har fokus på hvordan vi får de ting vi arbejder med i terapilokalet til at blive varige forandringer i mine klienters hverdag.  

På børne-ungeområdet har jeg erfaring med både udredning og terapi til børn samt vejledning og supervision til de voksne omkring børnene. I arbejdet med børn har jeg et særligt fokus på hvordan de voksne i barnets liv kan støtte op om den behandling der foregår i sessionerne. 

Jeg har i mit arbejdsliv arbejdet med både neurotypiske og neurodivergente børn og voksne. Jeg har en særlig interesse og erfaring ift. familier hvor en forælder har psykisk sygdom.

Sideløbende med psykologi studier og forud for mit arbejdsliv som psykolog var jeg i en længere årrække professionel håndboldspiller på internationalt niveau. Jeg har derfor en særlig passion og erfaring med at hjælpe nuværende, tidligere og kommende idrætsudøvere med at finde balance og trivsel i livet med elitesport.

Aut. psych. Marianne  Thomsen

Aut. Psykolog Marianne Thomsen, Hostrupsgade 20, 1. Sal, th. 8600 Silkeborg, Danmark, +45 52113460 
Drevet af Webnode Cookies
Lav din egen hjemmeside gratis!